Informacja dla rolników pobierających dopłaty w przypadku zalania gruntów przez bobry

Aktualności » 2008 » Informacja dla rolników pobierających dopłaty w przypadku zalania gruntów przez bobry

Zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w przypadku podtopienia przez bobry gruntów objętych płatnościami, płatności te będą wypłacane, pod warunkiem pisemnego wystąpienia rolnika do kierownika powiatowego biura ARiMR.

Pobierz pismo Ministerstwa Rolnictwa w tej sprawie.