Bóbr – budowniczy i inżynier

Bóbr jest jednym z niewielu gatunków zwierząt, które – obok człowieka – potrafią przystosować środowisko do własnych potrzeb.
book cover
publikacja
bezpłatna

Czego dowiesz się z tej książki?

Książka omawia biologię i ekologię bobra, kładzie nacisk na znaczenie bobrów w środowisku oraz sposoby rozwiązywania konfliktów między bobrem a człowiekiem. Zawiera również problemy ochrony bobrów i wskazówki udostępniania stanowisk bobra dla celów rekreacyjnych i edukacji ekologicznej.

Systematyka

Bobry są ssakami, w ramach rzędu gryzoni tworzą rodzinę bobrowatych z dwoma gatunkami: bobrem europejskim oraz bobrem kanadyjskim.

Wygląd

Bóbr europejski jest największym gryzoniem Euroazji. Tułów ma masywny i krępy, przechodzi prawie bez zaznaczenia szyi w okrągłą głowę.

Zmysły

Nocny tryb życia spowodował, że najlepiej rozwinięte zmysły bobra to węch, słuch i dotyk. Wzrok nie jest tak słaby, jak dowodzą niektórzy autorzy.

Rozmieszczenie

Najliczniejsze populacje zainicjowane reintrodukcją znajdują się nad Wartą i Notecią, na środkowej Wiśle, w Bieszczadach, Beskidzie Niskim, a także w Borach Dolnośląskich.

Biologia gatunku

Bobry żyją do 30 lat. Śmiertelność bobrów w Polsce jest raczej niska. Krytyczne okresy to pierwsze kilka dni życia, okres przechodzenia młodych na karmę roślinną oraz okres wędrówki w poszukiwaniu partnera.

Wrogowie bobra

Wrogami naturalnymi bobra są wilki, rysie i niedźwiedzie. Spore szkody w populacji mogą wyrządzać wałęsające się psy. Największym wrogiem bobrów pozostaje człowiek.

Retencja wody

Zakres działalności retencyjnej bobrów można porównać z działaniami prowadzonymi we wszystkich krajowych programach małej retencji.

Walory estetyczne

Pojawienie się stawu bobrowego, często z żeremiem, zazwyczaj uatrakcyjnia dotychczas mało ciekawy teren.

Ślady bytowania

Obecność bobrów można najłatwiej stwierdzić na podstawie budowli, które wzniosły. Tropy bobrów są dość trudne do zaobserwowania.

Zagrożenia

Najważniejsze zagrożenia dla bobra to izolacja populacji przez bariery migracyjne, kłusownictwo i wandalizm, regulacja rzek, wycinanie drzew i krzewów wzdłuż cieków.

Ochrona

Bóbr jest gatunkiem chronionym prawnie, a aktywna ochrona obejmuje ustanawianie stref buforowych i dalsze reintrodukcje bobrów.

Sytuacje konfliktowe

Najczęściej spotykane konflikty powstają na styku działalności bobrów i gospodarki rolnej, leśnej, wodnej oraz drogowej.

Dla kogo jest ta książka?

image

Zainteresowani publikacją mogą być:

 • przyrodnicy
 • leśnicy
 • rolnicy
 • przedstawiciele samorządów
 • członkowie eko-organizacji
 • edukatorzy

Konflikty bóbr – człowiek

Bardzo skutecznym działaniem jest prowadzenie edukacji w stosunku do osób i instytucji faktycznie lub potencjalnie pokrzywdzonych w wyniku działalności bobrów lub zainteresowanych tymi zwierzętami. W tym celu należy ustanowić stanowisko osoby odpowiedzialnej za pierwszy kontakt. Taki "bobrowniczy" miałby następujące zadania:

Monitoring bobrów

Prowadzenie podstawowego monitoringu populacji bobrów i ich wpływu na środowisko.

Reakcja na problemy

Rozwiązywanie konfliktów, nadzorowanie stosowania zabiegów technicznych zmniejszających rozmiar szkód, ocena ich skuteczności, szacowanie rozmiaru szkód, etc.

Edukacja przyrodnicza

Akcje edukacyjne na temat biologii i ekologii bobrów, ich wpływu na środowisko oraz możliwości zapobiegania lub minimalizowania konfliktów.

Współpraca z mediami

Zazwyczaj dziennikarze są bardzo chętni do zamieszczania nowinek i opisów niekonwencjonalnych rozwiązań, które prowadzą do rozwiązania poważnych konfliktów.

Bobrowniczy

Potrzebujesz konsultacji dotyczącej bobrów?
image

Autor

Nazywam się Andrzej Czech. Jestem doktorem nauk biologicznych. W Bieszczadach prowadzę bazę badawczo-wdrożeniową Ecofrontiers Ranch – Rewilding & Regeneration, w której testuję na własnym przykładzie i własnej skórze rozwiązania chroniące i regenerujące środowisko, które później oferuję zainteresowanym. Wspólnie z wiodącymi ośrodkami i specjalistami w Polsce doradzam i sprzedaję rozwiązania w zakresie:

 • rewidlingu, czyli powtórnego zdziczania terenów w celu wykorzystania ich naturalnego potencjału, zwiększania bioróżnorodności i usług środowiskowych;
 • regeneracji obszarów ze zwróceniem uwagi na wiązanie CO2 i innych gazów cieplarnianych;
 • rozwiązań off-grid zasilania w energię elektryczną i cieplną;
 • rozwiązywania konfliktów między zamierzeniami człowieka a dziką przyrodą;
 • stosowania systemowych rozwiązań technicznych chroniących ekosystemy.